Et år med vekst og framgang

Nye lærefag og økt antall av kvinnelige lærlinger

| Recent News

Bergen, Norge – Bergen Engines er glade for å kunne gi en oppdatering om den kontinuerlige suksessen og veksten i lærlingprogrammet vårt ved hovedkontoret på Hordvikneset i Bergen. I de siste tre årene har programmet blomstret, og vi er spesielt stolte av de fremskrittene vi har gjort for å øke kvinneandelen i ingeniøryrket.

Bildet viser de nyeste lærlingene fra 2023. Lærlinginntaket for 2024 har økt, og nye lærlinger begynner i september 2024.
Forberedt på å møte krav fra en bransje i stadig utvikling

Med 35 unge fagfolk i programmet har vi nå en imponerende vekst på 18 % fra året før. Særlig positivt er det at vi har en økning på 4 % i antall kvinnelige lærlinger, noe som gjenspeiler vårt engasjement for å fremme et mangfoldig og inkluderende miljø. Disse talentfulle personene tilegner seg verdifull praktisk erfaring og teoretisk kunnskap, noe som gjør dem godt rustet for en vellykket karriere i ingeniørbransjen.

I år har vi styrket programmet vårt ved å introdusere nye lærefag som industriell maling, modellbygging og produksjonsteknologi. Disse nye kursene er utviklet for å gi lærlingene våre et omfattende ferdighetssett som forbereder dem på å møte kravene i en bransje i rask utvikling.

“Vi er svært fornøyde med utviklingen av lærlingprogrammet vårt og det engasjementet lærlingene våre har vist de siste årene”, sier Elisabeth Stranden, Head of HR i Bergen Engines AS. “Innføringen av nye verksteder sikrer at lærlingene våre får den mest oppdaterte og relevante opplæringen, og økningen i antall kvinnelige lærlinger understreker vårt engasjement for mangfold og inkludering.”

Tilegning av erfaring fra den virkelige verden

Lærlingprogrammet vårt er strukturert slik at det tilbyr en blanding av praktisk opplæring på arbeidsplassen og klasseromsundervisning, slik at lærlingene kan lære av erfarne fagfolk og få erfaring fra arbeidslivet. Programmets suksess er fremtredende i veksten og utviklingen til lærlingene våre, som gjør en betydelig innsats på tvers av ulike avdelinger i Bergen Engines.

Når vi ser fremover, er Bergen Engines fortsatt opptatt av å fostre neste generasjon av ingeniører. Vi mener at en mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke er nøkkelen til å drive frem innovasjon og ekspertise innen ingeniørfaget. Vi er stolte av fremgangen vi har gjort, og vi er forpliktet til å fortsette denne utviklingen.


ABOUT BERGEN ENGINES
Bergen Engines produces medium-speed liquid and gas fueled engines and generator sets are supplied to a broad range of land-based, commercial marine, and naval applications. The Bergen name is a watchword for quality and reliability in its field.
The tradition of engineering in Bergen, Norway, dates to 1855 when the original company Bergen Mekaniske Verksted (BMV) was founded. In 1946, the company built its first diesel engine and has since commissioned over 7,500 of its iconic liquid and gas fueled engines. Around half of them are still in operation today; such is the quality and reliability of a Bergen engine.

Share this post

Contact Bergen Engines

Looking to connect with our team?

Whether you’re interested in exploring our latest offerings, sourcing spare parts, discovering career opportunities, or engaging with our communications team, you’ve come to the right place!

Simply fill out the form below, and our dedicated team will promptly attend to your request.