Årsrapport og regnskap 2023

| Press releases

Den mangfoldige ingeniør- og industrigruppen, Langley Holdings plc, slapp i dag sin IFRS årsrapport og regnskap for 2023.

Gruppen rapporterte en omsetning på €1.21 milliarder som er en liten økning fra €1.17 milliarder året før, noe som resulterte i en profitt før skatt på €124.9 millioner, opp fra €75.7 millioner i 2022.

Ved utgangen av 2023 var gruppens kontantbeholdning på €290.3 millioner, netto eiendeler på €967.2 millioner, og en ordrebok på €877.3 millioner.

Power Solutions-divisjonen, som omfatter datterselskapene Bergen Engines, Marelli Motori og Piller Group, var en betydelig bidragsyter til årets resultat og stod for rundt halvparten av gruppens inntekter og to tredjedeler av dens profitt.

Spesielt hadde Piller Group et rekordår, og Bergen Engines signerte en historisk avtale om å levere 1,000MW kraft til Nigerias strømnett. Prosjektet vil generere rundt $500 millioner i inntekter når det er fullt operasjonelt, og til slutt rundt $1 milliard, inkludert langsiktige ettermarkedsinntekter.

Print Technologies-divisjonen hadde et skuffende år med gruppens tyske trykkeribygger, Manroland, men er satt for bedring i 2024 etter strategisk omstrukturering og kostnadsreduksjonstiltak. Trykkerikjemikalier-bedriftene, Druck Chemie og BluePrint, hadde derimot begge rekordår og brakte divisjonen solid tilbake til et positivt territorium.

Other Industrials-divisjonen fortsatte å vise tilfredsstillende resultater med de forskjellige datterselskapene i den varierte porteføljen som bidro positivt til det samlede grupperesultatet.

Bærekraft er fortsatt et kjernefokus for Langley, der betydelige initiativer for å redusere miljøpåvirkningen og lede overgangen til grønn energi står i sentrum. Selskapets engasjement for hydrogen som et fremtidig drivstoff, og utviklingen av Ammonia Zero Emissions (AMAZE)-prosjektet i samarbeid med NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, understreker dette engasjementet.

Styreleder Tony Langley uttrykte optimisme for fremtiden, og henviste til forsvarlige utsikter for 2024 basert på gjeldene ordrebok og budsjettprognoser. Han roste også selskapets mer enn 5000 ansatte verden over for deres harde arbeid og dedikasjon som har vært grunnleggende for gruppens suksess.

Last ned Key Highlights & Chariman’s Review her: (Engelsk)

Last ned 2023 IFRS Årsrapport & Regnskap her: (Engelsk)

View Page Turner her.


Om Langley Holdings plc

Langley Holdings er en privat eid britisk ingeniør- og industriproduksjonsgruppe som primært produserer kapitalutstyr til ulike markeder over hele verden. Langley-bedriftene er enten ledende eller opptar sterke nisjeposisjoner innen sine respektive felt, og leverer avanserte teknologier i en løsningsorientert tilnærming.

Gruppen opererer innen tre hovedområder: Power Solutions, Print Technologies og Other Industrials.

Virksomhetene er basert i Tyskland, Italia, Frankrike, Storbritannia og Norge, med 18 produksjonsanlegg i Europa, Storbritannia og USA. Konsernet har over 90 salgs- og servicedatterselskaper over hele verden og sysselsetter over 5000 personer.

Langley Holdings ble etablert i 1975 av Anthony Langley, den nåværende styrelederen og administrerende direktøren, og forblir i sin helhet i familiens eie.


Share this post

Get in touch

Want to know more about how we can empower your business? Visit our ‘Contact’ page to speak directly with our team or send us a message here and one of our specialists will get in touch soon.